School of Arts

Archives: Academics

Filter

Ongezwa Nomthokozisi Mbele

Lecturer

 • mbeleo@ukzn.ac.za
 • DramaPerforming Arts
 • Howard College Campus

Pumelela Nqelenga

Lecturer

 • nqelengap@ukzn.ac.za
 • Drama
 • Pietermaritzburg Campus

Ntokozo Charity Madlala

Lecturer

 • madlalan@ukzn.ac.za
 • Drama
 • Pietermaritzburg Campus

Ayanda Khala-Phiri

Lecturer

 • Khala-phiri@ukzn.ac.za
 • Drama
 • Pietermaritzburg Campus

Tamantha Hammerschlag

Lecturer

 • hammerschlagt@ukzn.ac.za
 • Drama
 • Pietermaritzburg Campus

Noxolo Matete

Lecturer

 • mateten@ukzn.ac.za
 • Drama
 • Howard College Campus

Brett Dix

Lecturer

 • dixb@ukzn.ac.za
 • English
 • Howard College Campus

Samiksha Laltha

Lecturer

 • lalthas@ukzn.ac.za
 • English
 • Pietermaritzburg Campus

Thulani Mkhize

Senior Lecturer

 • mkhizet11@ukzn.ac.za
 • English
 • Pietermaritzburg Campus

Jean Rossmann

Lecturer

 • Rossmanj@ukzn.ac.za
 • English
 • Howard College Campus