School of Arts

Bongephiwe Myeni

Bongephiwe Myeni

Bongephiwe Myeni

Lecturer

Cluster/DisciplineisiZulu

Emailmyenig@ukzn.ac.za

Contact Number031-260-7485

CampusWestville Campus

Degrees Held

 • Doctor of Philosophy in IsiZulu Literature (University of KwaZulu-Natal)
 • Master of Arts in IsiZulu (University of KwaZulu-Natal)
 • Bachelor of Arts Honours  (cum laude) (University of KwaZulu-Natal)
 • Bachelor of Social Science (University of KwaZulu-Natal)

Areas of Specialisation

I hail from an inter-disciplinary background, with a flair for African Languages. At the undergraduate level, I majored in Community Development and IsiZulu. I then narrowed my interests to IsiZulu during the three postgraduate levels. My speciality during Honours and Master’s was Onomastics (the study of names). I then diverted to Literature during my doctoral studies. In my PhD thesis, I provide a critical analysis of Contemporary Zulu Performance Poetry.

Research Interests

 • Onomastics
 • IsiZulu Literature

Teaching Interests

 • IsiZulu 1st and 2nd language teaching
 • Onomastics
 • IsiZulu Literature
 • IsiZulu Poetry

Selected

Publications

 • Nobuhle Ndimande-Hlongwa and Bongephiwe Dlamini -Myeni. 2015. Ukuhlaziywa kwemizwa ecashile equkethwe amagama emizi yakwaMkhwanazi KwaSomkhele. South African Journal of African Languages 2015, 35(2): x–xx.
 • Bongephiwe Dlamini-Myeni (2019). Ukuvezwa ‘kwamagama emfashini’ ezingane zamaZulu esifundeni saseMkhanyakude, South African Journal of African Languages, 39:3, 315-323.